Diagnose

Met een meetpen wordt op een ca. 100 acupunctuurpunten op de vingers en tenen gemeten op welke organen in het lichaam zich verstoringen bevinden.
Deze punten liggen op de zogeheten meridianen, die corresponderen met de verschillende organen in het lichaam.

Als de meting een disbalans toont, duidt dat op een verstoring in de meridiaan. Aangezien iedere meridiaan gekoppeld is aan een bepaald orgaan, is duidelijk in welk orgaan de verstoring zich bevindt.

Voor de metingen wordt een speciaal ontwikkeld apparaat, de ‘Chiren’, gebruikt die is aangesloten op een computer. De metingen zijn op het scherm zichtbaar en bovendien hoorbaar door tonen.

De meetmethode is zeer betrouwbaar en ook reproduceerbaar (herhaalde metingen leveren hetzelfde resultaat). De ‘Chiren’ wordt, naast het meten, ook gebruikt voor de behandeling met biofotonen.