Wat zijn biofotonen?

Biofotonen zijn minuscule lichtflitsjes die geproduceerd worden door levende cellen als bijproduct van de normale stofwisseling. Bij stress en toegenomen oxidatieve stofwisseling (de zogenaamde verbranding van suikers in de cel) nemen de biofotonen in aantal toe. Biofotonen kunnen zichtbaar gemaakt worden met speciale camera’s in een geheel donkere kamer. De straling is zeer zwak en wordt omschreven als ‘Ultraweak photon emission’. Met biofotonen detectie is het inmiddels gelukt om de meridianen van de acupunctuur zichtbaar te maken.

Alle cellen in ons lichaam zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van de juiste balans. Ze reguleren de processen in ons lichaam die ervoor zorgen dat alles op de juiste manier functioneert. Afval wordt afgevoerd, zuurstof gaat naar alle cellen en zo houdt het zichzelf en alles in stand. Recent onderzoek wijst in de richting van cellen licht (fotonen) kunnen uitzenden in een vorm die veel lijkt op hoe wij mensen bijvoorbeeld communiceren. Het lijkt erop dat cellen baden in een omgeving van licht en zelf middels licht (fotonen) ook zelf informatie doorgeven aan hun omgeving. Gedacht wordt dat cellen op deze wijze zelf bijdragen aan het reguleren en in balans houden van het lichaam.

Wanneer het lichaam in een bepaald gebied voor een lange tijd uit balans raakt is het alsof cellen “niet meer weten” hoe ze zouden communiceren als ze wel in balans zouden zijn. Met biofotonencoherentietherapie proberen we de juiste communicatie tussen cellen te laten plaats vinden door de frequentie van het juiste licht na te bootsen.

In sommige gevallen kan dit juist het tegenovergestelde licht zijn, bijvoorbeeld wanneer men ziektecellen wil neutraliseren. Bijvoorbeeld de bacterie salmonella. In dat geval wordt juist een omgekeerde frequentie van licht toegepast. De samenwerking van deze vormen van licht zouden ertoe leiden dat de cellen in het te behandelen gebied weer coherent licht gaan uitstralen en dat daarmee de balans in dat gebied weer hersteld wordt.

terug